Agrarische milieu op Instagram

De agrarische sector omhelst o.a. veehouderijen, akkerbouw en tuinbouw en is van oudsher een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. De landbouwsector staat in Nederland onder druk en op dit moment werkt slechts 3 % van de Nederlanders in de agrarische sector en is 2,2 % van het Bruto Binnenlands Product afkomstig van de agrarische sector. De afname van agrarische beroepen en functies is makkelijk te verklaren: onze maatschappij heeft zich na 1950 in sterke mate geëvolueerd naar een dienstverlener. Hoe zorg je ervoor dat je mensen tot deze sector aantrekt? Een nieuwe strategie hiervoor kan door middel van social media. Er zijn verschillende kanalen maar Instagram dient als beste oplossing!

Waarom Instagram?

Instagram is een onderdeel van de social media platformen. De afgelopen jaren heeft het zich flink ontwikkeld en staat nu hoog aangeschreven als platform. Mensen kunnen een foto of video delen met anderen, vervolgens liken en deze kan uiteindelijk weer gedeeld worden met anderen. Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden, de perfecte gedachte voor Instagram. Het dient in dit geval als een hulpdienst. Een hulpdienst als oplossing. Doormiddel van foto’s of video’s van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in bepaalde sectoren kan dit mensen aantrekken. De beelden moeten ervoor zorgen dat mensen zich getriggerd voelen om verder te kijken op de website en zich zo verder in gaan lezen over de agrarische cultuur. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat meer mensen zich in deze sector willen mengen.

Waarom Chatkracht?

Chatkracht dient hierbij als online chatservice voor de bedrijven. Denk hierbij aan het ontnemen van werk wat zorgt voor extra tijd. De chatspecialisten kunnen zo mensen helpen die vragen hebben over een bepaald onderwerp of mensen triggeren om ook verder te kijken dan de Instagrampagina. Het is dus een extra mogelijkheid die chatkracht creëert voor andere bedrijven. Het levert dus voor alle partijen een win-winsituatie op met alleen maar voordelen hierbij!