Wat is een TOM zitting?

Een TOM zitting is een manier om een straf te accepteren zonder naar de rechter te hoeven. Het staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie en wordt zonder tussenkomst van een rechter gehouden. Je zal worden uitgenodigd voor een gesprek bij de Officier van Justitie en hebt recht op een advocaat. Het wordt ten zeerste aangeraden om een advocaat mee te nemen naar dit gesprek want soms worden er straffen opgelegd die een rechter niet zou neerleggen. Het is verstandig de straf van een TOM zitting niet zomaar te accepteren en eerst het advies in te winnen van een advocaat, bijvoorbeeld via deze site.

 

logo_tom

Wat kan een advocaat voor me doen?

Een TOM zitting betreft dus een straf en hier komt automatisch een strafblad bij. Daar moet je niet te licht over denken, het kan het bijvoorbeeld onmogelijk voor je maken een bewijs van goed gedrag aan te vragen en om dus een baan te krijgen. Een strafrechtadvocaat weet door ervaring welke straffen wel en niet realistisch zijn. Misschien kan hij zelfs wel helpen je straf kwijt te schelden. Hij zal het strafdossier opvragen en uitleggen wat er van je verwacht wordt.

 

Tijdens de zitting

De zitting vindt dus plaats bij de Officier van Justitie op het Openbaar Ministerie. Ze zullen je een straf voorstel doen. Deze straf is opgelegd door de aanklager en niet door de rechter. Denk hier bij aan bijvoorbeeld een transactie of een taakstraf, rijverbod of geldboete. Meestal spreek je niet met de officier van justitie zelf, maar met de parketsecretaris. Nadat de straf is aangeboden is het aan jou om te accepteren of niet. Zonder advocaat kan het zin dat je een straf accepteert die helemaal niet realistisch is. Schakel bij een TOM zitting dus meteen een advocaat in en neem geen risico’s.

Belastingen: box 2

Voordat met de aangifte inkomstenbelasting wordt begonnen is een goed begrip nodig van het systeem dat de Belastingdienst gebruikt.  Verschillende inkomsten vallen hierbij onder verschillende tarieven omdat de belastingdienst verschillende boxen gebruikt.

In dit artikel wordt box 2 besproken, elders op deze site vind je relevante over de andere boxen.

Box 2. uitgelegd

In box 2 valt het inkomen uit een aanmerkelijk belang, waarbij er, in het kort, sprake is van een aanmerkelijk belang wanneer iemand direct of indirect meer dan 5% aandeel heeft  in een bedrijf. Met een aanmerkelijk belang zijn volgens de belastingdienst twee soorten voordeel te behalen (die voordelen worden inkomstenbronnen genoemd):

  • reguliere voordelen, zoals dividend
  • vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen

Bij het belastbaar inkomen in box 2 wordt dit voordeel verrekend met eventuele verliezen uit dezelfde box. Maar ook wanneer er in box 1 en 3 te weinig inkomsten zitten, hebt mag de persoonsgebonden aftrek verrekend worden in box 2 (mocht je ook salaris ontvangen van het bedrijf waarin je een aanmerkelijk belang hebt, dan valt die inkomsten in box 1).

Anno 2016 geldt een belastingtarief van 25% over het inkomen uit aanmerkelijk belang.

Belastbaar inkomenrekenmachine-logo

Wanneer je alleen, of samen met een fiscale partner, een aanmerkelijk belang hebt in een vennootschap of coöperatie, kan het zijn dat je over het voordeel dat je daaruit haalt belasting moet betalen. Het belastbaar inkomen van box 2 zijn de inkomstenbronnen verminderd met de eventueel persoonsgebonden aftrek én de te verrekenen verliezen en gemaakte kosten die toe te wijzen zijn aan die voordelen/inkomstenbronnen in box 2.

In geval van verlies wordt dit met het inkomen uit het aanmerkelijk belang van het jaar ervoor, en eventueel zelfs met winst uit het aanmerkelijk belang in de 9 opvolgende jaren, verrekend.

Aanmerkelijk belang nader gedefinieerd

De belastingdienst noemt een aanmerkelijk belang, het direct of indirect  bezit van:

  • minimaal 5% van de aandelen in, of winstbewijzen van, een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • minimaal 5% van de genotsrechten van de hierboven genoemde aandelen of winstbewijzen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • minimaal 5% van het stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve basis
  • opties om minimaal 5% van de aandelen te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap

 

Bron: Rekenmachine.site