Wanneer krijg je een BKR registratie?

Heeft u problemen met uw negatieve registratie in het BKR? Dynamiet Nederland kan voor u de beste oplossing bieden. BKR is een officiële instantie die iedereen registreert die een lening of krediet heeft. De hypotheekverstrekkers en geldverstrekkers hebben de plicht om uw betalingsachterstand door te geven aan het BKR. Zo houdt het BKR uw administratie bij. De kredietverstrekker kan u waarschuwen of zij uw achterstand bij het BKR melden als u niet zo snel mogelijk betaalt. Op dit moment ontvangt u een melding op basis van uw krediet type. Meestal geeft de geldverstrekker je de kans om het termijnbedrag binnen twee of vier maanden te betalen voordat zij deze zaak melden bij het BKR.

Codes in BKR

Er zijn verschillende codes in de BKR registratie. De meest gebruikte codes zijn A-codering en H-codering. Maar eigenlijk heeft het BKR 6 codes voor de schuldeiser. A1-codering wordt uitgegeven wanneer aflossing plaatsvindt na de achterstand. Bovendien blijkt uit de A2-codering dat de vordering opeisbaar is. A3-codering geeft aan dat u een bepaald bedrag moet betalen en de rest wordt kwijtgescholden. A4-codering betekent dat de lener onbereikbaar is. Vervolgens geeft de A5-codering aan dat de lener een betalingsregeling treft. Wanneer de lener de betaling voltooid, wordt de codering verwijderd. Een H-codering geeft aan dat de lening volledig is afbetaald en u geen schulden heeft. De voorbeelden van kredieten die bij het BKR geregistreerd staan ​​zijn consumptieve kredieten, creditcards, het kopen van maandelijkse termijnen en betalingsachterstanden van hypotheken.

De impact van negatieve registratie

Bij een negatieve registratie op het BKR krijg je wat problemen. Wanneer u een nieuwe lening aanvraagt, controleert de kredietverstrekker uw inschrijving in het BKR. De banken en andere kredietverstrekkers willen weten of u leningen heeft afgesloten bij andere partijen. Ook kijken ze of je een betalingsprobleem hebt. Via uw track record in BKR kan de kredietverstrekker beoordelen of u in aanmerking komt voor de lening of niet. De kredietverstrekkers hebben alleen toegang tot uw gegevens als u hen toestemming geeft. Daarnaast kan het zijn dat u bij een negatieve inschrijving geen mogelijkheden heeft om een ​​nieuwe woning te kopen. De hypotheekverstrekker kan namelijk uw aanvraag afwijzen.