MIT subsidie aanvragen: wie komt in aanmerking

De MIT-subsidie kan heel aantrekkelijk voor je zijn wanneer je én mkb’er bent, én bezig bent aan een voor uw bedrijf innovatieve en onderscheidende ontwikkeling. MIT staat namelijk voor Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. In dit blogartikel lees je onder andere wat de MIT regeling precies inhoudt en wanneer je ervoor in aanmerking komt.

Wat houd een MIT subsidie in?

Een MIT subsidie kan ook wel gezien worden als dé stimulans voor technologische vernieuwing. De regeling dient namelijk als het ware als een steuntje in de rug voor mkb’ers die werken aan technologische vernieuwingen die leiden tot nieuwe producten, diensten of nieuwe processen. Dit kan als individueel bedrijf, maar de MIT subsidie kan ook gelden in samenwerking met andere ondernemingen.

De MIT regeling bestaat uit twee verschillende instrumenten. Als eerste, de MIT haalbaarheid. Deze is bestemd voor mkb’ers die technische en economische risico’s én mogelijkheden van een innovatieproject in kaart willen brengen. Ofwel, de MIT haalbaarheidsstudie. Als tweede is er de MIT R&D Samenwerking welke is bestemd voor een samenwerkingsproject van ten minste twee mkb’ers. Het gaat dan om mkb’ers op gebied van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Wie komt er in aanmerking voor een MIT regeling?

Projecten die onder de MIT regeling vallen, dienen dit jaar aan te sluiten op een van de maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s. Dit zijn:

  • Duurzaamheid en Energie
  • Gezondheid en Zorg
  • Veiligheid
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Maatschappelijk Verdienvermogen
  • Verschillende sleuteltechnologieën 

Onder de verschillende sleuteltechnologieën vallen: Chemical Technologies, Digital Technologies, Engineering and Fabrication Technologies, Photonics and Light Technologies, Advanced Materials, Quantum Technologies, Life Science Technologies en als laatst Nanotechnologies.

Daarnaast heeft een MIT subsidie aanvragen nog met verschillende bedragen te maken. Tot welk bedrag de subsidie kan oplopen is namelijk afhankelijk van het instrument waarvoor deze wordt aangevraagd. Gaat het om het aanvragen van een haalbaarheidsstudie? Dan kan de subsidie een maximumbedrag van 20.000 euro bedragen. Gaat het om een subsidieaanvraag voor een samenwerkingsproject? Dan kan de subsidie oplopen tot een bedrag van wel 200.000 euro en soms wel 350.000 euro per project. 

Aanvraag indienen

Dien een aanvraag voor een MIT subsidie altijd tijdig in. De procedure gaat namelijk op basis van binnenkomst. Hierna zal een kwaliteitsbeoordeling plaatsvinden. Dit geldt voor de Haalbaarheidsstudie. Voor een samenwerkingsproject wordt de aanvraag echter op vier verschillende thema’s beoordeeld. Voor goedkeuring van uw MIT regeling is het in elk geval dus essentieel om dit tijdig aan te vragen.